zondag 29 mei 2016 print deze pagina
Sodiska, personeelsbeheer op maat

Paritair Comité 218.00

PC 218 - Barema vanaf 1 januari 2015

PC 218 - Barema vanaf 1 januari 2014

PC 218 - Barema vanaf 1 januari 2012

PC 218 - Indexering en conventionele loonsverhoging op 1 januari 2012

Op 1 januari 2012 werden de lonen van de bedienden uit PC 218 geïndexeerd met 3,17%. Daarnaast was er binnen het PC 218 op 1 januari 2012 eveneens een conventionele loonsverhoging voorzien van 0,3 % van zowel de minimumlonen als de effectieve lonen.

PC 218 - Nieuwe verplaatsingsvergoedingen vanaf 01/02/2010 (08/03/10)

Op 01/02/2010 werden de verplaatsingsvergoedingen van de bedienden aangepast.

PC 218 - Nieuwe barema vanaf 01/01/2010 (18/01/10)

Klik hier voor de nieuwe barema's van toepassing vanaf 01/01/2010.

PC 218 - Nieuwe functieclassificatie vanaf 01/01/2010 (12/01/10)

Klik hier voor de lijst van voorbeeldfuncties en de niveauonderscheidende criteria per klasse.

PC 218 - Negatieve indexering (30/12/09)

Het definitief percentage van de indexaanpassing op 1 januari 2010 is inmiddels gekend: - 0,43%.

PC 218 - Sectoraal akkoord 2009-2010 (14/08/09)

Op 30 juni 2009 hebben de sociale partners in het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 218) de tekst van het sociaal akkoord ondertekend voor 2009 en 2010. Aangezien het PC 218 het grootste paritair comité van het land is, is de inhoud van dit akkoord belangrijk voor meer dan 400.000 bedienden verspreid over meer dan 35 sectoren.

schaduw