vrijdag 04 september 2015 print deze pagina
Sodiska, personeelsbeheer op maat

Prikbord

Dimona-aangifte van groot belang!

Het is belangrijk bij elke in- en uitdiensttreding een correcte en tijdige Dimona-aangifte te verrichten. Een Dimona IN dient te zijn aangegeven ten laatste op het ogenblik waarop een nieuwe werknemer zijn prestaties aanvat. Een Dimona OUT moet gebeurd zijn uiterlijk de eerstvolgende werkdag na het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien u wenst dat wij de Dimona verrichten, betekent dit dat u ons de fiche indiensttreding moet overmaken uiterlijk de werkdag voor indiensttreding en dit vóór 14u.
Bij uitdiensttreding dient dit te gebeuren uiterlijk de werkdag na uitdiensttreding en dit vóór 14u.
Slechts dan kunnen wij garanderen dat de Dimona tijdig wordt verricht.

De sancties voor een inbreuk op de Dimona-verplichting behoren tot de zwaarste uit het sociaal strafrecht (niveau 4). Het ontbreken van een (tijdige) aangifte wordt bestraft met een geldboete die kan oplopen tot 36.000 EUR strafrechtelijk en 18.000 EUR administratief!

De geldboete wordt bovendien vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Wanneer de inbreuk wetens en willens is gepleegd, kan de rechter bovendien een exploitatie- of beroepsverbod of een bedrijfssluiting opleggen.

In de kijker: de beroepsverkennende stage

De beroepsverkennende stage is een hulpmiddel van de VDAB bij de begeleiding van werkzoekenden. De stage laat de werkzoekende toe gedurende een korte tijd kennis te maken met een bepaald beroep of een bepaalde werkpost. De stage maakt het ook voor de werkgever mogelijk zich een beeld te vormen van de werkzoekende als werknemer, zonder hierbij al te zware verbintenissen aan te gaan.  

Student@work - 50 days

Eerder hebben wij reeds meegedeeld dat de wetgeving inzake tewerkstelling van studenten is gewijzigd.
Wil u weten of de student al werkte en hoeveel zijn of haar saldo aan arbeidsdagen bedraagt? U wil uw voordeel aan verminderde sociale bijdragen niet verliezen? Klik dan hier naar de onlinetoepassing van de RSZ.
De juiste arbeidsovereenkomst vindt u uiteraard terug onder de e-documenten.

Sodiska op facebook

Vanaf heden vindt u Sodiska ook op facebook terug. U kan ons volgen op Sodiska vzw

Agenda

Bouwkalender 2015

Opgelet! De inactiviteitskalender 2015 van de Provincie Oost-Vlaanderen (m.u.v. het arrondissement Sint-Niklaas en de kantons Hamme en Lokeren) werden inmiddels gewijzigd. De nieuwe kalender vervangt de voorheen gepubliceerde inactiviteitskalender.

De bouwkalender 2015 geeft de aanbevelingen voor collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie beknopt weer voor alle regio's. Op deze kalender vindt u ook een overzicht van de feest- en rustdagen.

Bouwkalender 2014

De inactiviteitskalender 2014 van de Provincie Oost-Vlaanderen (m.u.v. het arrondissement Sint-Niklaas en de kantons Hamme en Lokeren) is gekend.

De bouwkalender 2014 geeft de aanbevelingen voor collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie beknopt weer voor alle regio's. Op deze kalender vindt u ook een overzicht van de feest- en rustdagen.

 

schaduw